Buradasınız

Gizlilik Politikası

Politique vie privée
Politique vie privée

 

  1. BU GİZLİLİK POLİTİKASININ AMACI Kamu yararına çalışan bir kuruluş olan Valonya İhracat & Yatırım Ajansı (bundan sonra "AWEX" olarak anılacaktır), kamu yararına yönelik görevlerinin yerine getirilmesi için işlemesi gereken kişisel verilerinize saygı gösterilmesine ve bunların korunmasına büyük önem vermektedir. AWEX, kişisel verilerinizi (bundan böyle "kişisel veriler" olarak anılacaktır) yürürlükteki mevzuata ve hukuka uygun ve bağlı kalarak şeffaf bir şekilde işlemeyi taahhüt eder. AWEX, Gizlilik Politikasında, kişisel verilerinizin nasıl işlendiği konusunda sizi açık ve eksiksiz bir şekilde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu belgede yer alan terimlerin tanım ve kapsamları şu şekildedir: "yürürlükteki mevzuat": Özellikle kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımı (GDPR) ile ilgili olarak gerçek kişilerin korunmasına ilişkin (AB) 2016/679 sayılı Avrupa Parlamentosu ve 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Konseyi Konsey Yönetmeliği ve gerçek kişilerle ilgili kişisel verilerin korunması alanında geçerli olan tüm düzenlemeler (ulusal, Avrupa ve uluslararası); "kişisel veriler": kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi; "işleme": toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri çekme, danışma, kullanma, iletme, yayma veya başka bir şekilde kullanıma açma, gruplama, birleştirme, kısıtlama, silme veya imha etme gibi, otomatik veya diğer yöntemlerle, kişisel veri veya kişisel veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem kümeleri; "denetleyici": kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kurum, kuruluşu veya diğer birimler; "işleyici": denetleyici adına kişisel verileri işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, kamu kurum, kuruluşu veya diğer birimler;  "üçüncü taraf": veri sahibi, denetleyici, işleyici ve denetleyici veya işleyicinin doğrudan yetkisi altında olmayan ve  kişisel verileri işleme yetkisi bulunan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, kamu kurum, kuruluş veya birim; "alıcı": Üçüncü taraf olsun ya da olmasın, kişisel verilerin sunulduğu gerçek veya tüzel kişi, yetkili kurum, kuruluş veya başka bir birim; "rıza": veri konusunu teşkil eden kişinin kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine ilişkin anlaşmayı kabul ettiğini bildiren özgür bir biçimde, belirli, bilgilendirilmiş ve açık bir şekilde ifadeye dayanan beyanı veya açık bir şekilde onaylayıcı davranışı; "profil oluşturma": gerçek kişiyle ilgili şahsi bazı alanların değerlendirilmesi ve özellikle gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, ilgi alanları, güvenilirlik, davranış, konum veya hareketlerinin analiz edilmesi ya da öngörülmesi amacıyla kişisel verilerin kullanımı aracılığıyla verilerin otomatik biçimde işlenmesi;  "AWEX'in kamu yararı amaçlayan ve diğer misyonları ": Valonya İhracat-Yatırım Ajansını kuran 2 Nisan 1998 tarihli (daha sonra Valon Parlamento’sunun 1 Nisan 2004 sayılı kanunuyla tadil edilmiştir) Valon Parlamentosu yasasına uygun olarak AWEX’in sorumlu olduğu kamu yararı gözeten görevler: – ticari etkinlikler düzenleme, fuar ve satış etkinliklerine toplu katılım veya bu amaca katkıda bulunabilecek diğer herhangi bir faaliyet yoluyla merkezi Valon Bölgesi'nde bulunan şirketlerin ekonomik ve ticari faaliyetlerinin yurtdışında teşvik edilmesi; Hükümet tarafından belirlenen şekilde bireysel pazara giriş faaliyetleri ve pazar araştırmalarının finansal olarak desteklenmesi; -dış ticareti desteklemek amaçlı özel programların yönetilmesi; - tarımsal gıda ürünleri ve tarım ve bahçeciliğin marka imajı dahil olmak üzere tarım ve bahçecilik sektörleri için dış açılımların araştırılması; uluslararası ekonomik ortaklık çerçevesinde uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan çok taraflı teknik destek ve mali programlar kapsamında şirketlerin yararına olan ekonomik ve ticari fırsatların analizi ve araştırılması; - yabancı yatırımcı arayışı; - Valon Bölgesi'nin ekonomik ve ticari ataşeler ağının koordinasyonu. AWEX, genel olarak ve tüm faaliyetlerinde göz önünde bulundurmak suretiyle yabancı kamuoyu nezdinde Valonya'nın görünürlüğü ve uluslararası tanınırlığını geliştirmekten de sorumludur.
  2. DENETLEYİCİ VE VERİ KORUMA GÖREVLİLERİNİN İRTİBAT BİLGİLERİ
    1. Denetleyici (Söz konusu kişisel verilerin denetleyicisi): Kamu yararına çalışan bir kurum olan Valonya İhracat-Yatırım Ajansı, 2, Place Sainctelette 1080 Brüksel Belçika No 0267.314.479
    2. Veri Koruma Görevlisi; Haklarınız veya kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili herhangi bir soru, açıklama veya şikâyet için, lütfen talebinizi ayrıntılarıyla birlikte Veri Koruma Görevlisi ’ne iletin. AWEX Veri Koruma Görevlisi ile şu adresten iletişime geçilebilirsiniz: dpo@awex.be.
  3. AWEX TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ AWEX'in faaliyetleri çerçevesinde aşağıdaki kişisel verileri işlemesi gerekmektedir: Kimlik verileri: soy isim, isim, posta adresi, telefon numaraları, e-posta adresi, kimlik kartı ve/veya pasaport fotokopisi (yalnızca belirli toplu ticari misyon etkinlikler için) ), fotoğraf (yalnızca toplu ticari misyon etkinliklerde katılımcıların broşürlerini hazırlamak için); Kişisel özelliklere ilişkin veriler: yaş, cinsiyet, doğum tarihi ve yeri, milliyet, dil; Finansal veriler: kredi kartı numarası, banka hesap numarası (yalnızca şirketlere sağlanan maddi desteğin gerçek bir kişiye iletilmesi gerektiğinde ve bazı durumlarda belirli toplu ticari misyon etkinlikleri için); Kurslar ve eğitim hakkında profesyonel veriler: unvan/pozisyon, işverenin adı, özgeçmiş (özellikle AWEX'te işe alım için, Explort programına katılım veya belirli AWEX kamu alım sözleşmelerinde belirlenen aday seçme kriterlerini için); Web sitelerimizdeki tarama verileri: IP adresleri, sitelere erişim tarih ve saatleri, tarayıcı türleri, başvurulan sayfalar; Hassas veriler: genel olarak AWEX, cinsel yöneliminiz, dini veya siyasi inançlarınız, sağlığınız veya etnik grubunuz gibi hassas kişisel verilerinizi kullanmaz. Bununla birlikte, halkla ilişkiler operasyonları ve toplu ticari misyon etkinlikleri çerçevesinde beslenmenizle ilgili olası bilgiler talep edilebilir; Diğer veri türleri: denizaşırı bireysel ve toplu seyahatler çerçevesinde kalış tarihleri ​​ve yerleri (ticari misyon etkinlikleri, keşif gezisi, vb.).
  4. KİŞİSEL VERİ KAYNAKLARI AWEX kişisel verileri şu kaynaklardan toplayabilir: Siz: Bu AWEX’in birincil veri toplama yöntemidir; Dış ortaklar:  Valon dış ticaret birimleri, Explort programına katılan yüksek öğretim kurumları, Wallonia-Brussels International, yönetim birimleri ve Valon PIO’ları (Basın ve halkla ilişkileri sorumluları) (varsa) Alt yükleniciler: AWEX, yabancı yatırımcı arama misyonu çerçevesinde başvurduğu hizmet sağlayıcılardan belirli kişisel veriler (şirket temsilcilerinin iletişim bilgileri) alabilir; Kamuya açık kaynaklar: Bazı durumlarda AWEX'in söz konusu kişisel verileri kamuya açık kaynaklardan toplaması mümkündür (temsilcilerinin iletişim bilgilerine atıfta bulunan şirketlerin web siteleri, Belçika Crossroads Bank for Enterprises vb.).
  5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ DAYANAKLARI

5.1 Yetkili yasal dayanaklar: Bu bölümde AWEX, kişisel verilerinizi işleme amaçları hakkında sizi bilgilendirmek ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak bu işlemeyi gerçekleştirmek için dayandığı yasal dayanakları belirtmeyi hedeflemektedir. AWEX, işlediği her bir kişisel veri öğesi için yürürlükteki mevzuat tarafından yetkilendirilmiş olan bir veya daha fazla yasal dayanak kullanır (daha fazla bilgi için, bu dayanaklar Genel Veri Koruma Tüzüğü 6. Maddede sıralanmıştır). Bu nedenle, bağlam ve amaçlara göre, (i) kamu yararı misyonlarını yerine getirmek ve/veya (ii) AWEX ile imzalayacağınız bir sözleşmenin doğru şekilde uygulanmasını sağlamak ve/veya (iii) tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için AWEX'in kişisel verilerinizi toplaması ve kullanması gerekecektir. AWEX'in kişisel verilerinizin işlenmesi için sizin onayınızı dayanak alması da mümkündür. Bu durumda AWEX, bu verileri onay verdiğiniz amaç dışında herhangi bir amaçla kullanmamayı taahhüt eder.

5.2 AWEX tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin amacı: Valon İhracat ve Yabancı Yatırım Ajansı'nı kuran 2 Nisan 1998 tarihli Kararname (1 Nisan 2004 tarihli Kararname ile tadil edilmiştir), AWEX'e aşağıdaki üç ana başlıkta toplanacak çeşitli kamu yararı amaçları yüklemektedir: İhracatla veya uluslararası kalkınmayla ilgilenen Valon şirketleri için genel destek ve henüz AWEX hizmetlerinden faydalanmamış olan yeni kullanıcılara ulaşma; Potansiyel yabancı yatırımcıların (Greenfield modu ve genişlemeyle) Valon bölgesine çekilmesi; Genel ve tüm faaliyetlerinde ortak bir nokta olarak yabancı kamuoyu nezdinde Valonya'nın görünürlüğü ve uluslararası tanınırlığını geliştirmek. AWEX'te tüm kişisel veri işleme işlemleri, gerektiğinde diğer kamu kuruluşları ile ortak sorumluluk altında veya hizmet sağlayıcıların veya kamu ya da özel alt yüklenici kuruluşların desteğiyle gerçekleştirilen bu üç ana misyon çerçevesinde yürütülmektedir. AWEX tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme işlemlerinin çoğu, gönüllü bir süreci takip ederek faydalanmak istediğinizi belirttiğiniz hizmet(ler)in sağlanması için gereklidir. AWEX tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi, hiçbir koşulda, yürütülen araştırma faaliyetleri için finansal karşılık talebi veya arayışı ya da herhangi bir katılım ücreti gibi ticari bir boyut içeremez. Ayrıntılı tabloya bakın.

6.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI Önceki bölümde ("5.2. AWEX tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin amacı") atıfta bulunulan verilerinizin açıklanması hakkındaki özel durumlara ek olarak, AWEX kişisel verilerinizi diğer alıcılarla paylaşabilir. Kişisel verilerinizin potansiyel alıcılarının kategorileri aşağıda listelenmiştir.

6.1. AWEX personeli: AWEX personeli (yerli ve yabancı personel), kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için kişisel verilerinizi elde edebilir. Kişisel verilerinizin bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işlenmesini sağlamak için dahili önlemler alınmaktadır. Ayrıca, verilere yetkisiz erişimi veya verilerin değiştirilmesini mümkün olduğunca önlemek amacıyla, AWEX görevlileri yalnızca görevlerini yerine getirmek için gerekli olan kişisel verilere erişebilmektedir.

6.2. AWEX ortakları: AWEX, kamu yararına yönelik misyonlarını yerine getirirken, özellikle uluslararası kalkınma için belirli mali yardımların verilmesi veya belirli ticari araştırma faaliyetlerinin organizasyonu çerçevesinde, kişisel verilerinizi birlikte çalıştığı ortaklarla (genellikle diğer kamu kuruluşları) paylaşabilir.

6.3. AWEX işleyicileri ve hizmet sağlayıcıları: Belirli görevleri yerine getirmek amacıyla AWEX, kişisel verilerinizi işlemek için gerek duyulduğunda harici hizmet sağlayıcıların hizmetlerinden yararlanır. Bunlar, özellikle AWEX'in uygulama çözümleri geliştiren ve kişisel verilerinizi işlemesi gereken teknik uygulama hizmeti sağlayıcıları veya örneğin AWEX'in Explort programı katılımcıları için tasarlanmış sigorta hizmeti sağlayıcıları olabilir. Kişisel verileriniz AWEX adına işlemi uygulayan alt yüklenicilere iletildiğinde, AWEX, sözleşmesel hükümlerin uygulandığını ve bu vasıtayla özellikle söz konusu alt yüklenicilerin, verileri AWEX tarafından işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar dışındaki herhangi bir amaç için kullanmadığını ve kişisel verilerinizin yetkisiz veya yasa dışı işlenmesini, kişisel verilerinizin kazara kaybolmasını, yok edilmesini veya bozulmasını önlemek için uygun güvenlik önlemlerinin alındığını garanti altına alır.

6.4. Yetkili kamu makamları: AWEX'in kendisine getirilen yasal bir yükümlülüğe uymak veya resmi makamlardan gelen taleplere cevap verebilmek için bazı kişisel verilerinizi iletmesi gerekebilir. Örneğin, adli makamlardan (mahkemeler, polis teşkilatları vb.), idari yargı mercilerinden (Denetçiler, Danıştay) ve hatta belirli idari makamlardan (Bakanlar kabinesi, Walloon Digital Agency, CIF, vb.) gelen talepler.

7. KİŞİSEL VERİLERİN AVRUPA EKONOMİK BÖLGESİNE ÜYE OLMAYAN BİR ÜLKEYE AKTARILMASI AWEX'in yurt dışında çeşitli ekonomik ve ticari temsilcilik noktaları bulunmaktadır ("AWEX Ekonomik ve Ticari Ataşeler Ağı"). Ve bu temsilcilikler vasıtasıyla, özellikle Valonya'nın yurtdışında temsil edilmesine yönelik misyonlar, dış pazarlar hakkında bilgi, izleme ve tavsiye, pazar araştırması, hedef araştırması konusunda yardım, yabancı ülkede faaliyet gösteren Valon şirketler için destek gibi faaliyetler ve daha fazlası yürütülmektedir. Ağın üyeleri, AWEX'in doğrudan yetkisi altında olup kişisel verileri kendilerine verilen talimatlar doğrultusunda işler. Ağın bazı noktaları Avrupa Ekonomik Bölgesi üyesi olmayan ülkelerde bulunmaktadır ve AWEX'in kamu yararı misyonlarının gerektirdiği durumlarda, kişisel verilerin bu pozisyonlar ile AWEX'in Belçika'daki farklı ofisleri arasında aktarılması mümkündür. Avrupa Komisyonu'nun kararıyla, Avrupa Ekonomik Bölgesi üyesi olmayan belirli ülkelerin yürürlükteki mevzuat anlamında uygun bir koruma düzeyi sağladığı kabul edilmektedir. Kişisel verilerin bu ülkelere aktarımı herhangi bir ek koruma tedbiri gerektirmemektedir. Diğer tüm durumlarda AWEX, özellikle uyarlanmış sözleşme hükümlerinin oluşturulması veya kişisel verilerin nasıl işleneceğine ilişkin açık ve kesin talimatların iletilmesi yoluyla kişisel verilerin bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işlenmesini sağlamak için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir. Söz konusu aktarımların kapsayabileceği kişisel veriler şunlardır: AWEX'in yurtdışındaki bireysel veya toplu ticari etkinliklerine katılan gerçek kişilerin soyadı, adı, unvanı ve iletişim bilgileri; Ağın pozisyonlarından birinde veya denizaşırı bir şirkette bir işe girecek olan Explort programı katılımcılarına ilişkin bilgiler.

8. HAKLARINIZ NELERDİR VE NASIL KULLANABİLİRSİNİZ? Yürürlükteki mevzuat uyarınca, kişisel verilerinizin AWEX tarafından işlenmesine ilişkin çeşitli haklara sahipsiniz. Aşağıdaki hakları kullanmak için lütfen irtibat bilgileri bu Gizlilik Politikasının 2.2 bölümünde yer alan AWEX Veri Koruma Görevlisi ile iletişime geçin. Talebinizin geçerliliğini değerlendirecek ve mümkün olan en kısa sürede ve her halükârda talebin alınmasını takip eden bir aylık süre içinde talebinize yanıt verecektir. Gerekirse, bu süre, taleplerin içeriği ve sayısı dikkate alınarak iki ay uzatılabilir. Ayrıca, talebinizin ardından AWEX'in kimliğinizi doğrulaması gerekebilir. Bu doğrulama, kimlik kartınızın bir kopyası gibi ek verilerin iletilmesini gerektirebilir. Yararlandığınız haklar aşağıdaki gibidir:

8.1 Kişisel verilerinize erişim hakkı: Kişisel verilerinizin AWEX tarafından işlenip işlenmediği konusunda bilgi alma hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin AWEX tarafından işlenmesi durumunda aşağıdaki bilgileri alma hakkınız bulunmaktadır: işlenme amacı, işlenen kişisel verilerin kategorileri, bu verilerin alıcıları veya alıcı kategorileri, verilerin saklanma süresi veya bu sürenin hesaplanmasına olanak sağlayan kriterler ve verilerin kaynağı. Ayrıca, kişisel verilerinizin bir kopyasını elektronik formatta veya dilerseniz yazılı olarak alma hakkınız bulunmaktadır.

8.2 Kişisel verilerinizin düzeltilmesi hakkı: Kişisel verilerinizin eksik, yanlış veya geçersiz olduğunu fark etmeniz halinde bu verilerin değiştirilmesini, düzeltilmesini veya silinmesini talep edebilirsiniz. Mümkünse bu düzeltme, kişisel verilerinizin tüm işlemcilerine ve alıcılarına gönderilecektir.

8.3 Kişisel verilerinizin silinmesi hakkı ("unutulma hakkı"): Bazı durumlarda, kişisel verilerinizin AWEX tarafından silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Her hâlükârda eğer kişisel verilerinizin işlenmesi yasal bir yükümlülüğe uyulması veya AWEX'in kamu yararı görevlerini yerine getirmesi için gerekliyse, bu hak kullanılamayabilir ve dolayısıyla talebiniz reddedilecektir. Ancak, kişisel verilerinizin işlenmesi sizin onayınıza veya AWEX ile akdettiğiniz bir sözleşmeye dayalı ise, aşağıdaki durumlarda verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz: Kişisel verilerin ilk başta toplanma amacı ve yöntemi geçerliliğini yitirdiyse; eğer verinin işlenmesi sizin onayınıza bağlıysa ve siz artık bu işleme rıza göstermiyorsanız; verileriniz yasadışı bir biçimde işleniyorsa. Mümkünse, verilerin silinme işlemi tüm işleyici ve alıcılara iletilecektir.

8.4 Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesi yalnızca AWEX'in kamu yararı misyonlarından birinin performansı için gerekliyse, kendi özel durumunuzla ilgili nedenlerle bu işlemeye itiraz etme hakkınız vardır. Ancak, AWEX, kişisel verilerinizin işlenmesini haklı kılan meşru veya zorlayıcı sebeplerin varlığını kanıtlayarak itiraz talebinizi reddedebilir. Mümkünse, bu itiraz talebi, kişisel verilerinizin tüm işleyici ve alıcılarına gönderilecektir.

8.5 Rızayı geri çekme hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesi yalnızca sizin onayınıza dayandığında, rızanızı geri çekme hakkınız bulunmaktadır. Bu hak, AWEX'in yukarıda bahsedilen, verilerin işlenmesini haklı çıkaran ve gerekli kılan diğer yasal dayanakları ileri sürmesine halel getirmeksizin kullanılır.

8.6 Veri işlemenin kısıtlanması hakkı: Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz: Verilerinizin doğruluğuna itiraz ettiğinizde; Verilerinizin işlenmesine itiraz ettiğinizde ve verilerinizin yasa dışı biçimde işlenmesi durumunda. Talebinizin kabul edilmesi durumunda kişisel verileriniz AWEX tarafından saklanacak ancak artık kullanılmayacaktır.

8.7 Kişisel verilerinizin taşınabilirliği hakkı: Veri işleme, rızaya veya bir sözleşmeye dayalı olduğunda ve/veya; işleme, otomatik süreçler aracılığıyla gerçekleştiriliyorsa, üçüncü tarafların hak ve özgürlüklerine bağlı olarak, AWEX'e sağladığınız kişisel verileri, kullanımı kolay ve makine tarafından okunabilir yapılandırılmış bir formatta alma ve başka bir veri işleme yöneticisine gönderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesi kamu yararına olan görevlerinden birinin yerine getirilmesi için gerekliyse, talebinizin AWEX tarafından reddedilebileceğini unutmayın.

8.8 Yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir işleme tabi olmama hakkı: Sizi ilgilendiren veya benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen yasal etkiler doğuran, profil oluşturma da dahil olmak üzere, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahipsiniz. Diğer bir deyişle, kişisel verilerinizin işlenmesinde bir insan müdahalesi talep etme hakkına sahipsiniz. AWEX, sizi ilgilendiren veya benzer şekilde sizi önemli ölçüde etkileyen yasal etkiler yaratan otomatik profil oluşturma dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara asla tabi olmamanızı sağlamayı taahhüt eder.

9. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ AWEX, toplanan kişisel verilerinizi korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri almıştır. AWEX tarafından alınan önlemler, özellikle kişisel verilerinizin imhası, kaybı veya değiştirilmesi ile sonuçlanabilecek veri işleme risklerine karşın uygun bir güvenlik seviyesi sağlamak üzere tasarlanmıştır. AWEX'in bilgisayar altyapısı, güvenlik duvarları yardımıyla çevre güvenlik hizmetleri ve e-posta filtreleme sistemleri gibi farklı teknik kaynaklar tarafından korunmaktadır. Verilerin korunmasını sağlamak amacıyla çeşitli sistemlerden faydalanılmaktadır. Gerçekleştirilen işlemler ayrıca veri şifreleme süreçleriyle de güvence altına alınmaktadır. Verilere yetkisiz erişimi veya verilerin değiştirilmesini önlemek için AWEX personeli, partnerleri veya alt yüklenicileri yalnızca görevlerini yerine getirmek için gerekli olan kişisel verilere erişebilir ve bunları yalnızca bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işleyebilir. Son olarak, oluşturulan güvenlik önlemlerini test etmek ve değerlendirmek için tasarlanmış olan denetimler düzenli olarak gerçekleştirilir.

10. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ Genel olarak AWEX, kişisel verilerinizi ilk başta toplama işleminin amacının gerektirdiği süre boyunca ve belirlenen yasal süre yükümlülüğüne uygun olarak saklamaya devam eder. Kişisel verileriniz AWEX’in kullanımı sona erdiğinde imha edilir.

11. ŞİKAYET VE DENETİM MAKAMININ İRTİBAT BİLGİLERİ Veri koruma görevlisinin bir kararına itiraz etmek için ve kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili diğer tüm anlaşmazlık konularında yetkili denetim makamına ücretsiz bir şekilde şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Yetkili denetim makamının irtibat bilgileri: YETKİLİ VERİ KORUMA MAKAMI Rue de la Presse, 35, 1000 Brüksel Telefon: +32 (0)2 274 48 00 Faks: +32 (0)2 274 48
E-posta: commission@privacycommission.be   
Web site: www.privacycommission.be

12.  BU GİZLİLİK POLİTİKASINA DAİR DEĞİŞİKLİKLER Bu Gizlilik Politikası özellikle AWEX’in veri işleme sürecindeki yeni uygulamaları ya da mevzuattaki değişiklikler nedeniyle herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan herhangi bir değişiklik derhal yürürlüğe girer. Bu nedenle, bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeniz tavsiye edilir. Son değişiklik 07/10/2018 tarihinde yapılmıştır.