Buradasınız

Teknik Bilgi Birikimi

Temel ya da uygulamalı araştırma, hangisi söz konusu olursa olsun, Valon Bölgesi teknolojik ilerlemenin öncüsü olan bir bölge olarak tanınmış ve ün kazanmıştır. Bu itibarını da öncelikli olarak yüksek öğrenim kurumları ve üniversitelerinin kalitesi ve yoğunluğuna borçludur.

Valon Bölgesi-Brüksel Federasyonu'ndan pek çok araştırmacı ve bilim insanı, uluslararası ödüle layık görülmüştür. Örneğin 2003 yılında François Englert Nobel Fizik Ödülü almaya hak kazanmış ve Englert'in bu ödülüyle birlikte Valon Bölgesi yedinci Nobel ödülünü almıştır..

Bu teknolojik uzmanlık önde gelen uluslararası işletmelerin kurulması ve geliştirilmesine büyük katkı sağlamaktadır. Üniversite araştırmalarının sonucunda 200'den fazla yeni şirket kurulmuştur ve bu şirketler uluslararası piyasaları fetheden teknolojik harikalardır. 

Yaratıcılık Valon Bölgesi'nin bir önceliğidir ki Yaratıcı Valon Bölgesi çerçeve programı da bu prensibe dayanmaktadır. Programın amacı, eğitim, işletmeler, çevre oluşturma, bilişim ve iletişim teknolojileri ve uluslararası piyasalar genelinde birbiriyle bağlantılı bir şekilde hareket ederek Valon Bölgesi genelinde inovasyon kültürünün ortaya çıkmasına destek vermektir. Bu program sayesinde 2013'te Valon Bölgesi, AB tarafından, 44 diğer aday bölge arasından Avrupa Yaratıcı Alan unvanını almıştır. Böylelikle bölgenin yaratım ve inovasyon alanındaki büyük bir potansiyeli uluslararası anlamda tanınmıştır

Bazı Sayısal Veriler :

Bu devasa ve birbirine sıkı sıkıya bağlı sistem, yöntemleri, becerileri ve kaynakları bir araya getirirken aynı zamanda araştırmacılar, yenilikçi startuplar, KOBİ'ler ve büyük endüstriyel gruplar arasında iş birliği kurulmasını sağlayarak ekonomik kalkınmayı destekliyor.

Bu esneklik ve inovasyon paydaşlarının yakınlığı, Valon Bölgesi'nin ekonomik kalkınma politikasının ana odaklarından biri olan rekabetçilik kümelenmelerinde kendini göstermektedir. Rekabetçilik kümelenmelerinin politikası beş farklı alandaki projelere fon desteği sunuyor: Araştırma/inovasyon, istihdam/eğitim, yatırım, altyapı/ekipman ve uluslararası. İş birliği esasına dayanan bu projelerin hedeflerinin yenilikçi olması şarttır. İşletmeler, eğitim merkezleri ve kamu ya da özel sektördeki araştırma birimleri arasındaki sinerji ve ortaklıklarla yürütülürler.

Rekabetçilik kümelenmeleri altı yükselen sektörde faaliyet göstermektedir:

Bu kümelenmeler bir dizi başka kümeler ve daha uzmanlaşmış, özellikle aşağıda sayılan alanlarda son derece rekabetçi iş çevreleriyle birlikte yapılandırılmıştır:

Dijital teknolojiler işin içinde mutlaka yer almaktadır. Valon Bölgesi, dijital mal ve hizmetler üreten bir dijital endüstri geliştirerek ve işlerde büyüme ve rekabetçiliğe destek olmak adına dijital teknolojilerin entegrasyonunu teşvik ederek Valon dijital ekonomisini "ateşleme" yönünde iddialı bir dijital plan yürütmektedir. Burada amaç, vatandaşlar arasında ve özellikle de eğitim almakta olan genç Valonlar arasında "dijital bir kültür" geliştirmektir. Aynı zamanda Valon Bölgesi'nde son derece yüksek hızlı interneti kullanılabilir kılarak bölgeyi Giga Bölge hâline getirmek hedeflenmektedir.

Valon Bölgesi inovasyon politikalarını hayata geçirmek için gerekli kaynakları edinmekte ve bölgeye istihdam ve büyüme getiren mükemmeliyet merkezlerine büyük çapta yatırımlar yapmaktadır. Aynı zamanda, rekabetçilik kümelenmeleriyle doğrudan bir iş birliği içinde AR-GE için bir dizi finansal destek imkânlar ve yatırım için ise yüksek teknolojik potansiyele sahip işletmelerin kurulması, kalkındırılması ve büyütülmesi için gerekli finansal kaynakları sunmaktadır.

Bu sebeple sektörlerinde küresel liderler tarafından temsil edilen Valon endüstrisinin dünyayı fethetmesine ve fethetmeye de devam etmesine şaşırmamak gerekir. Dikkate değer bir sayıda yabancı işletmenin şirketlerini Valon Bölgesi'nde kurması ve bölgedeki araştırmacı ve teknik personelimizin göz doldurucu becerileri ve uzmanlıklarından yararlanmaları da şaşırtıcı değildir.