Buradasınız

Markalaştırma Temelleri

A lot of cities and regions have adopted a place-branding approach.
A lot of cities and regions have adopted a place-branding approach.

Yer Markalaştırma Nedir ?

Yer markalaştırma; belirli bir coğrafi alanın sahip olduğu değerlerin net olarak tanımlanmış hedeflerden yola çıkarak tanıtımının yapılmasına yönelik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla pazarda ayırt edici bir konum hedeflenmektedir. Bu konuda, Only Lyon, 100% Alsace, Montpellier Unlimited, I Amsterdam, Be.Brussels (Brüksel Ol), Flanders State of the Art vb. örnekler yakın çevredeki şehir ve bölgelere dair verilebilecek pek çok örnekten sadece bir kaçıdır.

Müşteriyi sürecin tam merkezine yerleştiren talep odaklı bir yaklaşımdır. Burada konumlandırma, hedef kitle tarafından aranan faydalar ve ilgili bölgenin imajı ışığında kademeli olarak yapılır. Konumlandırmanın yerindeliği o bölgede ikamet edenler tarafından da teyit edilmelidir.

Coğrafi bir alanı markalaştırmak yalnızca yeni görsel düzenlemeler yapmak ve basit bir logo tasarlamaktan ibaret değildir. 

Bu süreç artık, medyada yüksek profilli reklam kampanyaları yürütmekten daha fazlasını ifade ediyor. Markalaştırma politikası, tüm paydaşların her türlü aktivite ve projelerinde sergiledikleri davranışları yansıtmalıdır.

Sadece tanıtımla ilgili olan kısım bu sürecin pek çok boyutundan yalnızca bir tanesidir. Büyük etkinliklerin organizasyonu, eğitim kurumlarının çok sayıda yabancı öğrenci çekebilme kabiliyeti, coğrafi olarak temellendirilmiş diğer kuruluşlarla uluslararası iş birliği, şirketler arası network oluşturma, rekabet merkezleri ve kümeleri, kamuda ve özeldeki aktörler arasında uluslararasılaşma seviyesi gibi faktörler bir markalaştırma politikası yaratırken göz önüne alınması gereken etmenlerdir.

Valon Bölgesi Neden Markalaşmalıdır? 

 • Modern ve özenle düşünülmüş bir yaklaşımla giderek küreselleşen dünyada öne çıkabilmek için. Hedef kitleye hitap edebilmek için, tıpkı hem Avrupa'da hem de dünyada pek çok şehir ve bölgenin yaptığı gibi, diğerlerinden ayrışan değerleri vurgulamak oldukça önemlidir.
 • Kendini yeniden yaratan, yenilikçi ve iş fırsatlarına tamamen açık bir bölge olarak Valon Bölgesi’nin isim tanınırlığını artırmak;
 • Hem bölgesel hem de uluslararası seviyede, marka etrafında güvenli bir şekilde yaratılacak netwok faaliyetlerini teşvik etmek için;
 • Bölgenin değerlerini zaten tanınmış bir odak noktası etrafında tanıtmak son derece önemlidir. Marka bir hareketlilik aracı ve birleştirici bir faktör niteliğindedir. Bu da bölgenin gerek ekonomik açıdan gerekse turizm ve kültür açısından güçlü bir profil kazanmasını sağlamaktadır.

Valonya'nın Konumlandırılması

McKinsey danışmanlık firmasının yürüttüğü yöntemsel bir çalışma bölgenin konumlandırılmasını aşağıdaki unsurlara dayandırmıştır:

 • Yazılı kaynaklar (Valon Bölgesi'nin cazibesine ilişkin genel raporlar; sektör bazlı ve tematik çalışmalar),
 • Farklı hedef grupları arasından seçilen yüz adet karar vericiyle yürütülen röportajlar,
 • 15 diğer uluslararası yer markalaştırma girişimiyle karşılaştırma çalışmaları,
 • Bölgede bulunan 1.000 sakin ve Belçika şirketi (500'ü Valon Bölgesi'nde, 250'si Brüksel'de ve 250'si Flaman Bölgesi'nde olmak üzere) arasında Valon Bölgesi hakkındaki algıları araştıran bir anket.

Konumlandırma dört noktada odaklanmaktadır:

 • En güçlü yönü (en büyük ayrıştırıcı): Dünyaya açıklık. Uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde olduğu gibi Valon şirketlerinde görülen açıklık geleneği ve buna ek olarak tüm çok kültürlü değerleriyle net olarak hissettirilen bir misafirperverlik ve hoş karşılanma hissi;
 • Valon Bölgesi'nin diğer avantajları: Paylaşım hissi, erişilebilirlik (coğrafi konumu ve altyapısının kalitesi), inovasyon ve teknik bilgi birikimi, yüksek yaşam kalitesi;
 • Valon Bölgesi'nin Belçika'ya ait olduğunu vurgusu;
 • Tüm hedef kitleler (yatırımcılar, alışveriş yapanlar, turistler, öğrenciler ve bölgede ikamet eden yabancılar, Valon Bölgesi sakinleri) için tek bir marka