Buradasınız

Herkese Açık Bir Dünya

Valon Bölgesi, yapısı gereği tüm dünyaya açık, dillerle kültürlerin buluşma noktası niteliğinde, oldukça ihracaat odaklı ve misafirperver bir bölgedir. Güçlü bir endüstriyel geleneğe sahip olan bu bölge, kimliğini göçlerle şekillendirmiştir. Genç, uluslararası hareketliliği yüksek ve konuştuğu dil sayısı gittikçe artan bir nüfusa sahiptir. Dünya sıralamalarında önemli bir yer edinmiş olan Valon Bölgesi'ndeki meslek yüksekokulları ve üniversiteler  aynı zamanda yüksek bir yabancı öğrenci oranına sahiptir.

Valon Bölgesi, Avrupa çerçeve projeleri FP7, Horizon 2020 ve COSME çerçeve projeleri gibi çeşitli araştırma projelerinin yanı sıra Fransa-Valon Bölgesi-Flanders, Büyük Bölge ve Meuse-Rhine Avrupa Bölgesi gibi sınır ötesi projelerde yer almaktadır. .

Bölge aynı zamanda Avrupa Birliği dışındaki bilimsel ve teknolojik iş birliklerini de desteklemektedir. Fransızca konuşan topluluklar bağlamında Valon-Brüksel bölgesi, FINNOV  olarak bilinen inovasyon paydaşlarını bir araya getiren, Fransızca konuşulan bir ağın ortaya çıkmasına büyük katkıda bulunmuştur. Bölge 2015'te Liège'de yaratıcı frankofoni teması üzerinden şekillendirilmiş ikinci Küresel Fransızca Forumu'na ev sahipliği yapmış ve etkinlik, 160'tan fazla projede görev alan yaklaşık 100 farklı ülkeden gelen 1.200 gencin bir araya gelmesiyle gerçekleştirilmiştir.

Valon Bölgesi aynı zamanda gençlerin sunulan uluslararası deneyim fırsatlarından olabildiğince faydalanmalarını teşvik etmektedir. İster bir öğrenci değişim programıyla (Erasmus gibi) olsun, ister uluslararası kuruluşlarda staj programlarıyla isterse de AWEX ve AWEX'in Explort programı gibi iş arama misyonları vasıtasıyla bu fırsatlara erişmek mümkündür.

Bölgenin dünyaya açıklığı "İlham Alın" sloganıyla da kendini yansıtmaktadır. Bu özellik hem küreselleşme potansiyeli hem de çok kültürlü yapısıyla Valon Bölgesi'nin, ekonomik ve kültürel paydaşları arasında gerçek bir rekabet avantajına sahip olması anlamına gelmektedir.

Bir ayağı tarihten kuvvet alan ama son derece ileri görüşlü, misafirperver ve yüksek performans gösteren bölgemizden ilham alın.

Bunları Biliyor Muydunuz?

  • Valon Bölgesi küresel ölçekte gayrisafi yurtiçi hasılanın %0,1'ni temsil etse de Valon işletmeler küresel ticaretin %0,3'ünü teşkil etmektedir.
  • Valon işletmelerinin cirosunun ortalama %70'lik bir kısmı ihracattan gelmekte olup bu oran dünyadaki en yüksek ihracat oranlarından biridir. (AB için bu oran %30'dur).
  • Valon Bölgesi 150 farklı milletin buluştuğu bir noktadır.
  • Her yıl 27.000'den fazla yabancı öğrenci Valon Bölgesi'nde eğitim almaya gelmektedir.
  • Turizm sektörü 2014 yılında 5 milyondan fazla konaklamaya ev sahipliği yapmıştır.
  • Financial Times 2016'da, bölgeye yabancı yatırım çekmek için uyguladığı mükemmel politikalar sebebiyle Valon Bölgesi’ni orta büyüklükteki Avrupa bölgeleri arasında yedinci sıraya yerleştirmiştir.
  • E-ticaret dağıtım merkezleri arasında en cazip bölgeler listesinde Valon Bölgesi üçüncü sırada bulunmaktadır. (Flemish Institute for Logistics- Flaman Lojistik Enstitüsü tarafından düzenlenen PwC çalışması)
  • Valon Bölgesi aynı zamanda dünyada kişi başına en yoğun temsil ağına sahiptir. (5 kıtada yaklaşık 180 temsil noktası)

İdari Özellikler

Valon Bölgesi, bir Federal Devlet olan Belçika'nın bir parçasıdır. Valon Bölgesi, Flaman Bölgesi ve Brüksel olmak üzere Belçika üç bölgeden oluşmaktadır.

Valon Bölgesi'nin kendine ait bir hükümeti bulunmaktadır. Yedi üyesi bulunan hükümet Valon Parlamentosu olarak bilinen yasama organına karşı sorumludur. Parlamento, beş yıllığına seçilen 75 üyeden oluşur.

Hükümet ve parlamento, Valon Bölgesi'nin başkenti olan Namur'da yer almaktadır.

Valon Bölgesi merkezi yönetim tarafından kendisine aktarılan tüm kuvvetlerde tam bir özerkliğe sahiptir. Bu kuvvetler aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

Ekonomik politika ve istihdam, dış ticaret ve yabancı yatırımların teşviki, turizm, uygulamalı bilimsel araştırma ve teknolojiler, ulaşım ve kamusal faaliyetler, konut ve arsa geliştirme, çevre ve tarım, enerji ve su, sağlık ve sosyal yardım politikaları ve bu alanların tümünü kapsayan uluslararası ilişkiler ve sorumlu alt kuruluşlar.

Valon Bölgesi; okullar, yüksek öğrenim, araştırma ve kültür alanlarında Fransızca konuşulan Brüksel ile birlikte hareket etmektedir. Buna da "Valon Bölgesi- Brüksel Federasyonu" denmektedir.