Buradasınız

Barınma ve Enerji

Konaklama ve Enerji

Valon Bölgesi'nde yenileme için yardım ödeneği, satın alma, yıkım ya da inşaat, yalıtım, çift cam taktırma, taşınma ve kira vergi indirimi gibi konut yardımları ailevi durumunuza ve gelirinize bağlı olarak hesaplanır.

Sözleşmeler, devlet destekleri, sigorta, kredi vs. gibi unsurlara ilişkin bilgilerle birlikte Belçika’daki tüm emlak ilanlarını listeleyen internet siteleri bulunmaktadır.

http://www.immoweb.be

http://immo.vlan.be

http://www.immo-particulier.be

Ayrıca konaklama seçenekleri arasında karar verebilmeniz için size tavsiyeleriyle destek sunan çok sayıda uzman ajans bulunmaktadır.

Ev sahibi ya da kiracı olmanız fark etmeksizin, evinize ve içindekilere bir zarar gelmesi durumunda (yangın, suya bağlı zararlar, doğal afetler vs.) masrafların karşılanmasını sağlayan bir ev sigortası yaptırmanız şiddetle tavsiye edilir.

Ödeyeceğiniz sigorta pirimi oturduğunuz binanın ve içindekilerin yüzey alanına ve tahmini değerine bağlı olarak değişmektedir.

Kiralama

Bir emlak kiralamak istediğinizde ev sahibiyle (malik) bir kira sözleşmesi imzalamanız gerekecektir. Bu sözleşme tarafların hak ve yükümlülüklerini, kira süresini ve kira bedelini belirler. Mülk sahibinin kararına bağlı olarak, sağlık endeksindeki değişikliğe uygun olarak kira bedeli yıllık olarak güncellenir.

Her iki taraf bir araya gelip bir demirbaş listesi hazırlamalı ve sözleşmeye eklemelidir.

Çoğu sözleşme aynı zamanda kira depozitosu alınmasını öngörür. Depozito evi kiralayan kişi (kiracı) tarafından, ev sahibine ödenir. Buradaki amaç, kiracı yükümlülüklerini yerine getirmezse ev sahibini korumaya almış olmaktır. Depozito bedeli kira süresinin bitiminde ev sahibinin yazılı onayı alındıktan sonra faiziyle birlikte kiracıya geri ödenir.

Satın Alma

Bir emlak arayışına girmeden önce ne kadar kredi alabileceğinizi ve ipotek oranlarının neler olduğunu öğrenebilmek için bankalara danışmalısınız.

Alıcı ve satıcı satış koşullarında fikir birliğine vardıktan sonra bir satış sözleşmesi düzenlenir. Bu aşamada bir notere danışmanızda fayda bulunmaktadır çünkü bu uzlaşma iki taraf için de bağlayıcı olup noterde düzenlenecek olan onaylı sözleşmenin temelini oluşturmaktadır. Bu sözleşmenin imzalanmasından sonraki dört ay içinde atılacak imzalarla noter işlemi tamamlanmış olmalıdır. Böylece satış işlemi yasal olarak belgelenmiş hâle gelir. Noter daha sonra noter işlemini tapu siciline kaydettirmekten sorumludur.

Bir emlak satın alma sürecinde karşılaşılabilecek maliyetler şunlardır:

  • Tapu sicil ücretleri (bu ücretler Valon Bölgesi'nde %12,5 üzerinden hesaplanır fakat küçük evler için bazı koşullarda %6'ya indirilebilir)
  • Resmi ücretler
  • İdari formalite maliyetleri

Resmi ücretleri hesaplayın

Tüm mülk sahipleri aynı zamanda her yıl emlak vergisi ödemek zorundadır. Bu vergi tapu sicil geliri üzerinden hesaplanan bölgesel bir vergidir.

Valon Bölgesi'nde emlak vergisi, tapu sicil gelirinin %1,25'ine sabitlenmiştir (sosyal konut olarak kiralanan mülklerde bu oran 0,8'dir).

Emlak alım satımı hakkında daha detaylı bilgi için

İnşaat ve Renovasyon (Yenileme)

Evinizi inşa etmeyi, yenilemeyi ya da genişletmeyi planlıyorsanız öncelikle yerel yönetimden şehir planlaması izni almak için başvuru yapmanız gerekir.

Planlama izni gerektiren tüm inşaat ya da yenileme işleri için bir mimara danışma zorunluluğunuz bulunmaktadır.

 Valon Bölgesi evinizi inşa etmenize veya yenilemenize yardımcı olmak için sübvansiyonlar sunmaktadır.

Enerji

Valon Bölgesi, enerji tüketiminizi olabildiğince düşürmenizi ve böylelikle fazla tüketimin finansal durumunuz ve çevre üzerindeki etkilerini en aza indirgemenizi desteklemektedir. Evinizin çatısının yalıtımı, ısı pompası ısı pompası monte etmeniz ya da güneş panelleri yerleştirmeniz için resmi mali yardımlar mevcuttur.

Belçika'da ulusal bir Enerji Performans Sertifikası (EPC) bulunmaktadır. Bu sertifika, kiracı ve alıcıların piyasadaki binaların enerji performanslarını tarafsız bir şekilde karşılaştırabilmesini sağlayan bir araçtır. Yapılacak bir enerji denetimi sertifikadaki yer alan bilgileri tamamlamak açısından son derece faydalıdır.

Enerjiye ilişkin tüm sorularınızı yanıtlamak üzere 16 enerji masası faaliyet göstermektedir.

Valon Bölgesi'ndeki doğal gaz ve elektrik tedarikçileri tarafından sunulan tüm teklifleri karşılaştırın.

Sosyal Konutlar

Sosyal konut imkanından faydalanmak için yaşadığınız bölgedeki Sosyal Konut Birimine  kaydolmanız ve belirli koşulları sağlamanız gerekmektedir.