• Citadel of Namur

Valon Bölgesi'ni Keşfedin!

Fırsatlarla Dolu Valon Bölgesi 

Valon Bölgesi, Belçika'nın üç bölgesinden biri olup, 16.844 km² yüzey alanına ve 3.4 milyon nüfusa sahiptir. Brüksel'de olduğu gibi,hakim dil Fransızca olmasına rağmen Almanca, İngilizce, Flemenkçe ve bir çok farklı dil de konuşulmaktadır. Valon Bölgesi herkese açık olma geleneği sayesinde konuksever ve çok kültürlü bir karaktere sahiptir. 

Valon Bölgesi, Avrupa'nın göbeğinde yeşil alanların çok fazla olduğu bir bölgedir. Yenilikçiliği, araştırma kalitesi ve teknik açıdan yetenekli ve çok dilli işgücünün bulunması, bölgenin yabancı yatırımcılar arasında oldukça popüler olmasını sağlamaktadır. Sahip olduğu bu özellikler ve ideal konumu, Valon Bölgesi'ni yabancı yatırımcılar için en çekici beş Avrupa bölgesinden biri haline getirmektedir. (Ernst & Young Barometer 2013)

 

Kolay Erişilebilen Merkezi Bir Bölge

Avrupa Birliği'nin başkenti olan Brüksel'in yakınında bulunan Valon Bölgesi, son derece yoğun bir iletişim ağının merkezinde stratejik bir konuma sahiptir. Sadece dört saatlik bir sürüş 375 milyon tüketiciden oluşan bir pazara ulaşmanızı sağlayacaktır; dağıtım Almanya, Hollanda ve Fransa'ya bağlanan çok-doruklu patformların da dahil olduğu gelişmiş altyapılarla fazlasıyla kolaylaştırılmıştır. 

Valon Bölgesi, kişi başına düşen ihracat hacminin en yüksek olduğu bölgelerden biridir.  Valon Bölgesi, küresel GSYİH'nın yaklaşık % 0,1'ini oluşturmasına rağmen, Valon işletmeleri küresel ticaretin % 0,3'ünü temsil ediyor. Valon işletmelerinin toplam cirosunun %70'ini ihracat oluşturmaktadır, bu dünyadaki en yüksek ihracat oranlarından biridir. Örneğin, Avrupa Birliği ortalaması sadece %30'dur. 

Avrupa'nın En İyi Geçmiş Performasınlarından Biri

Valon Bölgesi'nin ihracatı 1996-2014 yılları arasında yıllık ortalama % 6 büyüme göstererek, Almanya(%6.3) ve Hollanda'nın (%6.2) hemen arkasında yer almıştır. Bu performansıyla Flaman Bölgesi'ni (%5.6) ve Fransa'yı (%4) geçmiştir. 

Bölgesel ekonomik kalkınma planının (Marshall Planı ve ardışık versiyonları) etkisi sayesinde özellikle son on yılında belirgin bir ivmeyle, 2000-2014 yılları arasında gerçekleşen dış yatırımlar 26.000 kişiye doğrudan istihdam sağlamıştır600 yeni yatırımcı Valon Bölgesi'ni seçmiş (sonuçlanan 1.252 dosyanın içerisinden) ve yerel ekonomiye 10.6 milyar Euro katkı sağlamışlardır.

Kümelenmeler ve İş Merkezleri Sayesinde Daha Fazla Rekabet Gücü

Valon Bölgesi'nin bu başarısında, bölgesel rekabette görünürlüğünün arttırılması amacıyla potansiyeli olan sektörlerde 2001'de kümelenmelerin ve 2005'de rekabet merkezlerinin kurulmasının da önemli bir payı vardır.

Bu politikanın amacı umut vadeden sektörlerde önemli bir kitle ve Valon Bölgesi'nin Avrupa'da ve uluslararası düzeyde ön plana çıkaracak bölgesel bir dinamik bir büyüme yaratmaktır. 

Altı sektörde iş kümelenmeleri bulunmaktadır:

  1. yaşam bilimleri 
  2. tarım
  3. ulaşım ve lojistik 
  4. mühendislik 
  5. havacılık ve uzay 
  6. çevre teknolojileri

Daha detaylı bilgi için lütfen kümelenmeler sayfasını ziyaret ediniz.

 
Valon Bölgesi'nin tarım, nakliye ve lojistik, havacılık-uzay, yaşam bilimleri, kimya ve sürdürülebilir malzeme sektörlerinde son on yılda gösterdiği ortalama % 6,3 büyüme onu Avrupa'nın en iyi performans gösteren bölgelerinden biri haline getirmiştir. Bu sektörlerde Valon Bölgesi, AB15 ülkeleri ve dört komşusunun (Flaman Bölgesi, Fransa, Almanya ve Hollanda) ihracattaki ortalama büyüme oranının (% 4,1) çok ilerisindedir.
 
Bu altı sektöre, Valon hükümetinin 2015-2019 dönemi için Marshall Planı 4.0 çerçevesinde öncelik verdiği plastik, fotonik ve dijital teknolojiler gibi sektörler de eklenmiştir.
 
Endüstriyel gelenek ve inovasyon kapasitesinin bu kombinasyonu Wallonia'nın uluslararası alanda mükemmel bir ün kazanmasına yardımcı oluyor. Dokuz üniversite merkezi, 130 yüksek öğretim kurumu, 300 araştırma merkezi, altı bilim parkı ve 11.000'den fazla araştırmacı ile Valon Bölgesi, dünya çapında inovasyon ve ürün geliştirme kabiliyetiyle tanınmaktadır. Yenilikçilik ve yaratcılık açısından sahip olduğu bu muhteşem potansiyel, 2013 yılında Valon Bölgesi'nin Avrupa Komisyon'u tarafından "Avrupa Yaratıcı Bölgesi" seçilmesiyle uluslararası düzeyde tescillenmiş oldu.