• Istanbul

Türkiye ve Valon Bölgesi İlişkileri

Türkiye'ye Genel Bir Bakış

Resmi adı Türkiye Cumhuriyeti olan Türkiye, kıtalararası bir Avrasya ülkesidir. Avrupa ve Asya'nın kesişme noktasında bulunmasından dolayı Türkiye stratejik açıdan oldukça önemli br ülkedir. Türkiye'nin başkenti Ankara, resmi para birimi ise Türk lirasıdır (TRY). Türkiye'nin resmi dili Türkçedir. Türkiye, ortalama 29 yaş ve toplam 82 milyonluk nüfusu ile Avrupa'nın en genç ve ikinci en büyük nüfusuna sahip ülkesidir. Nüfusun büyük çoğunluğu Müslüman olmasına rağmen, Türkiye resmi devlet dini olmayan laik bir devlettir. 1982 Anayasasına göre Türkiye, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir. 

 

Ekonomik Durum

Türkiye, 2010-2017 yılları arasında ortalama %7 büyümüştür. 2017 yılındaki uygulamalar ve teşvikler, G-20 ekonomileri içinde en yüksek oran olan % 7,4'lük gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyüme oranına yol açmıştır. Ancak, 2018'in başından it.baren ekonomik bir kriz baş göstermiştir. Enflasyonun % 25'e kadar yükselmesi ve TL'nin ABD doları karşısında yaklaşık %30 değer kaybetmesi,  yıllık GSYİH oranı bir önceki yılki(2017) %7,4'ten % 2,6'ya (766,51 milyar ABD doları) düşmesine sebep omuştur. Türkiye'nin toplam ihracatı 167.921 milyar $ ve toplam ithalatı 223.047 milyar $ olup, 2018 yılı -55.126 milyar $'lık negatif ticaret dengesiyle kapanmıştır.

Önde gelen sektörler inşaat, altyapı, otomobil, demiryolu ve nakliye, tıbbi ürünler ve kimyasallar olarak sıralanabilir.

 

Avrupa ve Türkiye Arasındaki Ekonomik İlişki

AB ve Türkiye arasında 31 Aralık 1995 tarihinden bu yana Gümrük Birliği Anlaşması bulunmaktadır. Türkiye'ye yapılan AB mallarının ihracatı % 8,9 düşüşle 77,3 milyar euroya düşerken, Türkiye'den yapılan ithalat % 9,1 artarak 76,1 milyar avroya yükseldi. Böylece, toplam ticaret 2018'de 153,4 milyar € olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, AB'nin hem ihracat hem de ithalatta 5. büyük ticaret ortağıdır. AB, açık ara farkla Türkiye'nin bir numaralı ithalat ve ihracat ortağı ve doğrudan yabancı yatırım kaynağıdır. 2017 yılında iç stoklar 19,5 milyar €; oysa dış stoklar 68,7 milyar € idi. Bu nedenlerle, bahsi geçen ekonomik dalgalanmalara ve zorluklara rağmen, coğrafi konumu ve pazar potansiyeli sayesinde Türkiye'nin hala vazgeçilmez bir ticaret ortağı ve yabancı yatırımlar için bir cazibe noktası olduğunun altını çizmek gerekmektedir.

2018 verilerine göre; Türkiye, Belçika ihracatında 15., Valon ihracatında 17. sırada yer almaktadır.