• Herve cheese © A. Siquet

Satın Alma

Neden Valon Bölgesi'nden almayı tercih edelim? 

Valon Bölgesi, bölgesel ekonomik kalkınma planının bir parçası olarak kümelenmesi olan altı sektöre sahiptir:

Tüm bu endüstrilerdeki şirketlerin çoğu uluslararası tanınırlık kazanmıştır. Hatta bazıları bulundukları sektörde sektör lideri konumunda. Bu şirketlerin çoğunluğu KOBİ'lerdir. (Kobiler Valon ekonomik dokusunun % 95'ini oluşturur.) Çok dilli satış ekiplerine ve vasıflı işgücü sayesinde dinamik, esnek ve yenilikçilerdir. Valon Bölgesi'nin cografi konumunun getirdiği avantaj ve multimodel iletişim altyapısı da hızlı ve JIT koşullarına uygun teslimatlar yapmalarını sağlamaktadır.

Bölgenin geleneksel olarak dünya lideri olduğu endüstrilerin (demir-çelik üretimi, metal işleri, cam ve ağır kimyasallar) yanı sıra, son dönemlerde yeni nesil şirketler ortaya çıkmaktadır. Bu şirketler, katma değeri yüksek sektörlere yönelmişlerdir ve özel veya üniversiteden araştırma merkezlerinden ve bölgedeki yoğun Ar-Ge çalışmalarından destek almaktadırlar. Bu formülün başarısı, Valon ihracatının 2006'dan bu yana yıllık ortalama %6.3 büyümeye ulaşmasıyla kanıtlanmış oldu. Belirtilen sektörlerde, Valon ihracat performası AB15 ülkelerinin ortalamasından (yıllık %4.1) ve komşularından (Flaman Bölgesi, Fransa, Almanya ve Hollanda) çok daha yüksektir.

Ortalama olarak, Valon şirketleri cirolarının % 66'sını ihracattan sağlamaktalardır. Bu, Avrupa Birliğinin geri kalan kısmındaki oranın iki katından fazlasına tekabül etmektedir. Aldığınız ürün ne olursa olsun, Valon firmalardan alışveriş yaptığınızda kaliteden, tasarımdan, zamanında teslimattan ve yüksek müşteri memnuniyeti yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz.