• Export-Investment Services

İhracat ve Yatırım Hizmetleri

Valon İhracat ve Yabancı Yatırımlar Ajansı(AWEX), Valon Bölgesi’nin dış ticaretini ve yabancı yatırımlarını geliştirmekle görevli kurumudur. AJansın üç temel hedefi şöyledir:

 1. Valon İhracatını Desteklemek

Ajans, Valon işletmelerine tüm ihracat sürecini kapsayan bir dizi hizmet ve aktivite sunar.

 • Yabancı pazarlar hakkında genel ve ticari bilgi vermek,
 • Talep üzerine Pazar araştırması yapmak,
 • Ticari etkinlikler (uluslararası fuarlara katılım, ekonomik heyet ziyaretleri, girişim günleri vb.) düzenlemek veya etkinliklere katılmak,
 • İlgili uluslararası kuruluşlarla iletişime geçmek,
 • Yurt dışında Valon Bölgesi ve bölgenin ihracat potansiyelini tanıtmak,
 • İhracatçılara mali destek sağlamak,
 • Uluslararası mesleklerle ilgili eğitimler vermek. 

Ajans istek üzerine, yabancı yatırımcılara şu hizmetleri verebilir: 

 • Valon bölgesi ve ihracat potansiyeli hakkında ekonomik verileri iletmek,
 • Valon firmalarının hizmet ve ürünleri hakkında bilgi vermek,
 • Uluslararası işbirliği gerçekleştirmek amacıyla Valon firmalarını araştırmak,
 • Valon ihracatçı listelerini yayımlamak.

 

 1. Yabancı Yatırımları Geliştirmek

Yabancı firmalar için Ajans:

 • Neden Valon bölgesinin kalkınma merkezi olduğunu anlatmakta,
 • Bölgesel yerleşim politikası, cazip vergi sistemi ve yasalarını açıklamakta,
 • Onlara yardım sağlamak ve ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmekte (örneğin, proje desteği,idari süreçler, ziyaretler, inceleme toplantıları, similasyonlar, networking, finansal danışmanlık için koordinasyon vb.)
 • Şirket yetkilileri ve/veya kamu görevlileri arasında iyi ilişkilerin kurulmasına yardımcı olmakta
 • Valon Bölgesi'nde işlerini kurmalarına yardımcı olmaktadır. 
   
 1. Uluslararası alanda Valon Bölgesi'nin Tanıtımını Yapmak
 • Bölgesel marka politikasını koordine etmek ve yönlendirmek
 • Uluslararası medyada kampanyaları yürütmek,
 • Yabancı işadamları için ekonomik malzeme üretmek,
 • Kültürel ve ekonomik yönleri bir araya getiren tanıtım etkinlikleri düzenlemek.

Kısaca AWEX:

 • yaklaşık 400 kişi (bunların 200'ü yurtdışında)
 • Brüksel’de yer alan merkez ofis ve yurtdışı yatırımları için Namur’da bir ofis
 • Belçika'da 7 bölge merkezi (yerel ve danışmanlık büroları)
 • 5 kıtada toplam 109 ekonomik ve kültürel Ataşe
 • 1 alt kuruluş: SOFINEX (Uluslararası Finansman için Fon Yönetimi)
 • Yıl içinde desteklenen yaklaşık 2.900 Valon işletmesi
 • ISO 9001 sertifikası (2015)